Spør Tobias

8 januar 2013

Her er noen interessante temaer som det er stilt spørsmål om til Tobias. Tobias blir kanalisert av Geoffrey Hoppe.

Dersom du er interessert i å vite mer om dette, ta gjerne kontakt med meg. Jeg har samlinger på varighet ca. 2 timer, der vi lytter til et tema hver gang.

Kanaliseringene; CD’ene, er på engelsk men de aller fleste av temaene, finnes i papirutgave på Norsk.

Pris pr gang: kr 100,-.

Aspektologi – om rollene og tilbakekomsten til våre egne aspekter

AspektologiI følge Tobias, er aspektologi læren og forståelsen av de mange aspekter vi består av. Som skapende vesener, skaper vi aspekter av oss selv for å møte situasjoner i livet vårt. De vanligste menneskerelaterte aspektene er slike som Barnet, Forelderen, Ektefellen, Arbeidstakeren, Lysarbeideren, Sportssupporteren, Rådgiveren, etc. Vi ekspanderer oss selv inn i disse rollene avhengig av behov og hvilken situasjon vi er i.

Vi har også en mengde andre aspekter, inkludert de fra tidligere liv, fra drømmene våre og fra multidimensjonale riker. Disse aspektene kan bevege seg inn og ut av vår bevissthet for å håndtere forskjellige situasjoner.

I denne interessante diskusjonen, som er ledet av Dr. Norma Delaney og Linda Benyo, snakker Tobias om hvordan og hvorfor vi skaper aspekter. Han snakker også om hvordan alle lagene og nivåene av aspekter kan skape kaos og forvirring, og hvordan en skal bringe alle aspektene våre tilbake i det nåværende øyeblikket slik at de kan tjene oss på en bedre måte. Dr. Norma Delaney er en profesjonell veileder med mange års erfaring med å håndtere mennesker med Spaltet Personlighet.

Mat – Om å spise med bevissthet

matMat er en av de viktigste ingrediensene i vårt daglige liv, men allikevel er ikke de fleste av oss helt bevisst på hva vi spiser og hvorfor vi spiser.

I denne innsiktsfulle sesjonen, som er ledet av Leslie Hveem og Linda Benyo, snakker Tobias (via Geoffrey Hoppe) om å ”spise med bevissthet” slik at maten kan bli omdannet til den enkleste og reneste form for energi, for kroppens beste. Tobias sier at det er på tide å gi slipp på gamle konsepter om at noen former for mat er ”rett eller galt” og i stedet lytte til kroppen, nyte måltidene og tillate biologien å transformere energien som er i maten.

Tobias snakker også om hvor viktig kjøkkenet er og hvorfor du burde lage maten din selv flere ganger i uken. Informasjonen som kommer fram i denne sesjonen, bringer ny innsikt om hvordan en skal ære både maten og kroppen for å få en bedre generell helse og vitalitet.

Forretningsvirksomhet i Den Nye Energien – Profetier om den nye forretningsmodellen

forretningsvirksomhetI denne livlige og ofte humoristiske samtalen, snakker Tobias om den nye modellen for forretningsvirksomhet I Den Nye Energien, som er basert på bevisst skapelse. Han snakker om ”hjertelinjen” som erstatter den tradisjonelle ”bunnlinjen,” og hvordan forretningsvirksomhet har blitt den nye formen for regjering og religion i verden i dag. Tobias sier at menneskehetens bevissthet kan bli løftet via forretningsvirksomhet.

Forretningsvirksomhet er en form for energiutveksling, som, ifølge Tobias, gir en utmerket mulighet for menneskene til å vokse. Det er fire ting som er viktige når en skal starte sin egen virksomhet: Medfølelse, Energibevegelse, ”Rom for å gjøre feil og det å ”Sette i gang.”

Denne sesjonen gir en unik innsikt for de som har vært involvert i foretningsverden tidligere og kommer med sunne prinsipper for alle som holder på å starte opp ny virksomhet.

Mental Ubalanse – Opprinnelige årsaker og potensiell helbredelse

mentalNår manifesterer “stress” seg som “ubalanse”? Hva skjer når en benytter medisiner for å kontrollere mentale ubalanser? I denne sesjonen om ”Mental ubalanse,” som blir ledet av Linda Benyo og Barbara Clark, snakker Tobias om årsakene til mental ubalanse, mentale lidelser og mental handikap.

Han kommer med de viktigste årsakene til disse ubalansene, inkludert karmiske ubalanser, valgte erfaringer og det han kaller for de Atlantiske ”hodebånd.”

Mormoner og andre spirituelle familier

mormonerHva er en spirituell familie? Har vi alle en slik familie? Hvem er de mest prominente spirituelle familiene i dag?

Tobias snakker om dette aktuelle temaet sammen med Roy Hansen, tidligere fundamentalist og tradisjonell Mormon. Tobias forklarer opprinnelsen og naturen til de sprirituelle familiene før vi kom hit til Jorden og hvordan disse familiene kommer sammen igjen i perioder da bevisstheten forandres betydelig. Han snakker om vår kontakt med våre familier og hvorfor tiden er inne til å gi slipp på dem.

Denne spesielle sesjonen bringer et nytt lys til vår forbindelse med våre spirituelle familier og hjelper til med å få ny forståelse for noen av dagens religioner.

Dei Un Gnost – Det glemte aspektet i vår menneskelige natur

dei-un-gnostVi er kjent med de viktigste aspektene av vår menneskelige sammensetting: Kropp, Sinn og Ånd. Men, i følge Tobias er det et ”stolbein” som mangler på den ”menneskelige stolen”: Dei Un Gnost. Gnost er vår ”kreative løsning,” den delen av oss som kan løse problemer på en måte som går hinsides sinnets kapasitet. Den er nå klar til å komme tilbake til oss sammen med Den Nye Energien og den nye bevisstheten til menneskeheten.

Dr. Garret Annofsky snakker til Tobias om hvordan Gnost fungerer, hvordan vi skal integrere den i våre liv og hva vi ikke bør forvente. I deres åpne samtale, bruker Tobias eksempler fra Garrets liv for å demonstrere effektiviteten til Gnost.

Depresjon – Den spirituelle depresjonens natur

depresjonDepresjoner er et av de vanskeligste problemene som nesten alle Shaumbra har opplevd på sin åndelige reise. Nå tilbyr Tobias ny innsikt om den åndelige depresjonens natur… og hvordan en skal kommer seg gjennom den.

Han snakker om grunnen til at vi opplever disse depresjonssymptomene, farene ved å benytte nervemedisiner, hvordan en behandler åndelig depresjon og hvilken hensikt den har.

Avhengighet –Årsaken til avhengighet og frihetens gleder

avhengighetHva er årsaken til avhengighet? I denne spesielle sesjonen, snakker Tobias om hvordan den menneskelige psyken har et innbakt ”nytelses-nettverk.” Det ble opprinnelig konstruert for å holde vår himmelske energi jordet i den fysiske kroppen, men har etter hvert ført til avhengighet av stoff, alkohol, forhold, sex og til og med lidelse.

Tobias tilbyr her forbløffende ny informasjon og innsikt om avhengighetens natur, og om hvordan en kan bevege seg bort fra det forførende grepet til avhengigheten.

Hellig Geometri – Utforsking av potensialene til Hellig Geometri i Den Nye Energien

geometriI denne informative sesjonen, omtaler Tobias Hellig Geometri som kartet over det fysiske universet. Ved å forstå hvordan den rene energien til Ånden blir oversatt til tall og geometri, kan vi skjønne hvordan ideer blir manifestert inn i fysisk virkelighet.

Tobias diskuterer skapelsens fire faser slik det forholder seg til Hellig Geometri. Disse fire fasene består av Begjær, Idè, Tiltrekning og Manifestasjon. Tilførselen av Åndelig energi fører deretter til synkroniteter eller en jevn flyt i livet ditt.

Kjæledyr – Våre venner på jorden og i det hinsidige

kjaeledyr2Hva er det som gjør kjæledyrene våre så spesielle? Hva er den spirituelle forskjellen mellom et kjæledyr og et dyr? Og hva skjer med kjæledyrene våre når de forlater den fysiske kroppen? Våre kjæledyr er noe av det mest dyrebare vi har. Og dette er en av de mest populære sesjonene i serien ”Spør Tobias.”

I dette spesielle kanaliserte budskapet som varer i 75 minutter, snakker Tobias om hvorfor vi har et slik spesielt forhold til våre kjæledyr og hvordan vi kan lære å kommunisere med dem. Han forklarer også hvordan de elsker å komme tilbake som våre kjæledyr i liv etter liv.

Drømmer –Drømmelandskapet i den Nye Energien

drc3b8mmer1Våre drømmer er fasinerende og overraskende, men allikevel er det lite som vi kjenner til av drømmenes sanne natur.

I denne kanaliserte sesjonen, kommer Tobias med ny innsikt i hva som skjer og hvor vi går i våre drømmer, og hva slags energi som vi bringer med oss tilbake fra drømmerikene.

Han snakker også om hvordan vi kan være bevisste deltakere og hvordan vi kan benytte drømmene til healing, transformasjon og opplysning.

Konspirasjoner – Om energiene bak konspirasjonsteorier

konspirasjonerDette er en titt inn i energiene rundt temaet ”konspirasjonsteorier.” Kuthumi er både underholdende og informativ mens han svarer på spørsmål om konspirasjoner foran et publikum av Shaumbra i Minneapolis i USA.

Kuthumi svarer på spørsmål om spesielle konspirasjonsteorier, inkludert kjemiske utslipp fra fly, utenomjordiske reptiler, regjeringer samt den katolske kirke. Han kommer også med viktige innsikter om energien bak teoriene og hva Shaumbra kan gjøre i forhold til disse.

Den Nye Jorden – Hinsides den fysiske planeten Jorden

den-nye-jordaI denne sesjonen i serien “Spør Tobias,” har Adamus Saint-Germain erstattet Tobias, og kommer med nye innsikter og informasjon om Den Nye Jorden.

I følge Saint-Germain er Den Nye Jorda et bibliotek av informasjon og opplevelser, basert på våre liv på denne fysiske planeten Jorden. Himmelske entiteter som aldri har vært i menneskelig form, vil ført gå til Den Nye Jorden for å studere og lære om å legemliggjøre seg i den fysiske dimensjonen før de kommer til Jorden.

Den Nye Jorden er også en innfallsport mellom dimensjonene i ”Den tredje Sirkelen.” Engler som har fullført sin reise på den fysiske jorden, kan herfra reise til disse storslåtte dimensjonene.

Saint-Germain snakker om egenskapene til Den Nye Jorden, inkludert muligheten for entiteter til å skape fysisk virkelighet når de måtte ønske det, og å gå ut av den igjen når de ønsker det. Han forteller også at de på Den Nye Jorden kan gå tilbake til Den Gamle Jorden på besøk, uten å bli fanget i materien.

Kvantespranget – Hva skjer før og etter 18. september 2007

kvantesprangetDet er blitt sagt at det snart skal komme et betydelig skifte på Jorden. De gamle Maia-indianernes kalender mente at denne datoen skulle være 31. desember, 2012. Tobias sier faktisk at vi er foran skjema… og at den nye datoen er 18. september 2007. Det er ingenting nevneverdig som vi skje på denne datoen, men det som er viktig, er alt som skjer før og etter. Numerologien for 18. september. 2007 er ”9”, tallet for fullstendiggjøring. I følge Tobias, vil den menneskelige bevissthet nå et metningspunkt på denne datoen og forandre måten som åndelig og fysisk fysikk vil fungere. Det åpnes opp nye potensialer for å arbeide med Ny Energi og endrer vår tilknytning til massebevisstheten.

Nedarvet Karma – Hvordan din blodlinje, livslinje og stjernelinje påvirker deg

nedarvet-karmaI denne viktige kanaliserte sesjonen, snakker Tobias om vår karma som er relatert til slektslinjen (blodlinjen) og til dette og tidligere liv . Sesjonen er ledet av Linda Benyo og Jonathan Krown som kommer med deres egne spørsmål samt stiller spørsmål som er sendt inn av Shaumbra rundt om i verden.

Tobias kommer med viktig informasjon om hvordan forskjellige typer av karma kan påvirke oss og hvordan vi kan flytte oss bort fra de karmiske byrdene.

Om Døden & Dødsprosessen – I perspektiv av Den Nye energien

dc3b8den-dc3b8dsprosessen1Gruppen av Shaumbra var samlet I San Diego, USA, for å lytte til denne sesjonen med “Spør Tobias” som omhandlet temaet ”Døden og Dødsprosessen.” Sesjonen ble ledet av Jeffrey Rumsey, en spesialist i helsetjenester og hospis, sammen med Linda Benyo. Men i stedet for at Tobias snakket gjennom kanalen Geoffrey Hoppe, så var det Saint-Germain som kom i stedet. Saint-Germain snakket i 90 minutter om dødshjelp for mennesker som er i ferd med å gå over, hva som skjer når menneskene forlater den fysiske kroppen og hvilket arbeid som er viktig å gjøre akkurat nå for å bringe døden og dødsprosessen inn i Den Nye Energien.

Det var ikke så mange anledninger til å stille spørsmål. Saint-Germain hadde en lang liste av ting som han ønsket å snakke om. Han jobbet seg raskt gjennom informasjonen som om han jobbet utfra en sjekkliste. Han snakket om behovet for en ny form for helsetjenester, som han gav navnet ”Blomter-hospis,” og beskrev rollen til ”drømmearbeidere.” På slutten av denne sesjonen, satt alle i total taushet for å kunne absorbere energien og informasjonen som ble overført av Saint-Germain.

Denne informasjonen vil bli en ny standard for de som arbeider med og erfarer døden og dødsprosessen.

Forhold – Ny Energi svar på spørsmål om forhold

forholdForhold er et av de mest utfordrende tingene som åndelig søkende personer møter i dag. Mange er alene, uten en partner eller make. Andre mennesker har vært gjennom mange forhold og skilsmisser i løpet av deres voksne liv. Mange føler at de sitter fast i et gammelt forhold uten å hvite hvordan de skal kommer seg videre. I løpet av denne kanaliserte sesjonen, snakker Tobias om mulighetene som er i forhold i Den Nye Energien. Han svarer på spørsmål som er sendt inn av lesere fra hele verden, om alt fra det å finne et nytt forhold i Den Nye Energien, til det å vite når det er viktig å foreta forandringer i et forhold, samt viktigheten av å ha tid for seg selv.

Den 13. Strengen – Et åndelig perspektiv på homofile og lesbiske energier

den-13ende-strengen”Det finnes en 13.de (DNA) streng. Det er den vi kaller for Enhets-strengen. Den bringer sammen igjen alle elementene, som har vært i en tilstand av polaritet , i enhver menneskelig kropp og menneskelig bevissthet.” Gruppen av tilhørere lyttet oppmerksomt mens Tobias besvarte spørsmål og homofile og lesbiske. Spørsmålene var innsendt av folk fra hele verden som ønsket å lære mer om deres egne homofile eller lesbiske energier… eller energiene til deres venner, sønner eller døtre. Den 13.de strengen forener det maskuline og feminine, lyset og mørket, det negative og positive. Det bringer alle de gamle dualitetselementene sammen i enhet.

Under denne sesjonen som varer i 88 minutter, snakker Tobias om hvordan en liten gruppe mennesker, som var kjent som ”De som var smeltet sammen,” og som hjelper til med å manifestere denne enhetsenergien inne i sitt eget vesen, og etter hvert gjør den tilgjengelig for hele menneskeheten. Han snakker om det å håndtere avvisning og fiendtlighet, og behovet for at homofile og lesbiske skal komme ut av skapet og begynne å undervise i personlig enhet. Han oppfordrer også homofile og lesbiske til å gi slipp på de egentlige årsakene til AIDS, som han beskriver som ”bærer av samfunnets byrder for seksuell karma.”

Biologisk Foryngelse – Helbredende energier for kroppen din

biologisk-foryngelse1Tobias og Ohamah legger energiene sine sammen for å svare på spørsmål om helbredelse av kroppen. Denne sesjonen blir ledet av Dr. Doug Davis, en nevrolog fra Beverly Hills, og Keith Smith, en anerkjent urtelege og irisdiagnostiker.
Tobias snakker om hvordan vi konstruerte kroppen slik at den kunne helbrede seg selv og hvordan disse energiene kan arbeide for oss nå. Tobias svarer på spørsmål fra Keith og Doug sammen med mange andre spørsmål som har kommet fra Shaumbra rundt om i verden. Inneholder viktig informasjon for healere og veiledere.

Evolusjonen av gaia

evolusjonen-av-gaiaGaia – våre kjære planet Jorden – er I følge Tobias i evolusjonsprosessen sin. I en av de mest dynamiske ”Spør Tobias”- sesjonene, forteller han at den 27. september, 2007, ved en begivenhet som kalles ”Cheras,” begynte Gaias ånd å trekke seg tilbake fra sin rolle som denne planetens vokter.

I løpet av de 75 minuttene denne sesjonen, som er ledet av Linda Benyo og Siglinde Schwenzl, varer, snakker Tobias om hva som skjer når nå Gaia foretar sin overgang, og hvor hun går etter hvert som hun forlater Jorden. Han omtaler også energikrisen som Jorden er i ferd med å oppleve, viktigheten av Jordens krystallinske kjerne og hvordan menneskene åpner denne nye portalen ved å utvide sin bevissthet. Tobias gir en kort beskrivelse av planetens historie, med informasjon om hvordan Gaia legemliggjorde sin essens her for milliarder av år siden.

Tid, rom og målesystemer

Opplæring i Den Nye Energien

Musikk i Den Nye Energien