Den Seksuelle Energi Skolen

12 februar 2014

NYTT PERSPEKTIV PÅ RELASJONER OG IKKE MINST FORHOLDET TIL DEG SELV SOM RELASJONSBYGGER

SES representerer selve fundamentet i CrimsonCircle materialet, og basisen for alle skolene som presenteres. Workshopen gir deg en grunnleggende forståelse av energiutveksling mellom mennesker og om mentale, fysiske og emosjonelle overgrep som makt, manipulering osv. Du vil i den sammenheng få en dypere innsikt i overgriper– og offerrollen, som vi alle kjenner på en eller annen måte. Du vil lære hvordan du kan forløse dype energetiske sår og komme deg ut av det manipulerende spillet som dette avstedkommer.

Tobias definerer ”seksuell” energistjeling som et virus, et bevissthetsvirus, og sier at når vi selv gjør et bevisst valg om å gjenforene vår maskulinitet og femininitet, så åpner vi opp for en indre transformasjonsprosess som vil kunne befri oss fra dette viruset.

Skolen handler ikke om sex i mental forstand, men setter lys på hvordan viruset opptrer, og påvirker alt som handler om relasjoner, nærhet, seksualitet og selvkjærlighet, samt at den viser hvordan du på en enkel og vakker måte kan tilegne deg ny frihet og mer glede i livet her og nå. SES handler mye om selvrespekt og selvkjærlighet, og den vil definitivt endre ditt forhold til andre.